DDT Road To Ryogoku 2016 In Hiroshima-Dramatic Dream Toukasan results: 04-08-16

DDT body

 

Source: DDT Wrestling

 

Tag Team Match
Happy Motel (Antonio Honda & Konosuke Takeshita defeat T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi)
Three Way Match
Guanchulo defeats Makoto Oishi & Masa Takanashi
Six Man Tag Team Match
Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) defeat Kenshin Chikano, Kota
Umeda & Yukio Sakaguchi
Tag Team Match
Danshoku Dino & Rey Paloma defeat Mizuki Watase & Yasu Urano
Singles Match
Daisuke Sasaki defeats Tetsuya Endo
Six Man Tag Team Match
Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Mao Inoue defeat Smile Squash (Akito & HARASHIMA) & Tomomitsu Matsunaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

....