Sendai Girls @ Ueno Tohoku Festival results: 04-09-16

  Source: Sendai Girls   Singles Match Cassandra Miyagi defeats Miwa Iwata Tag Team Match Chihiro Hashimoto & Meiko Satomura defeat Alex Lee &

Read more

OZ Academy results: 03-20-16

  Source: OZ Academy   Tag Team Match Kagetsu & Kaho Kobayashi defeat Meiko Tanaka & Sareee Singles Match Hiroyo Matsumoto defeats Hikaru Shida

Read more
....