Wrestle-1 Results: 03-13-16

  Source: puroresuspirit.net   Wrestle-1 Results: 03-13-16:   Jackets (Seiki Yoshioka & Yasufumi Nakanoue) defeated REAL DESPERADO (KAZMA SAKAMOTO & Koji Doi) Hiroki Murase,

Read more

Wrestle-1 Tour 2016 Trans Magic results: 03-20-16

  Source: http://puroresuspirit.net/2016/03/wrestle-1-results-for-march-20-2016/   “WRESTLE-1 TOUR 2016 TRANS MAGIC”, 3/20/2016 [Sun] 12:30 @ Blue Field in Chiba (1) Kohei Fujimura‚Äôs Debut Match: Kumagoro vs.

Read more
....