Wrestle-1 Results: 03-13-16

  Source: puroresuspirit.net   Wrestle-1 Results: 03-13-16:   Jackets (Seiki Yoshioka & Yasufumi Nakanoue) defeated REAL DESPERADO (KAZMA SAKAMOTO & Koji Doi) Hiroki Murase,

Read more
....