AJPW Dream Power Series Day 1 Results: 3/12/16

AJPW wrestling body

 

Source: puroresuspirit.net

 

Shigehiro Irie defeated Yuma Aoyagi

SUSHI Kuzou & Osamu Nishimura defeated  Masanobu Fuchi & Ultimo Dragon: Nishimura pinned Fuchi 

 

Atsushi Aoki & Hikaru Sato defeated Masashi Takeda & Atsushi Maruyama

 

Shuji Ishikawa defeated  Jake Lee

 

Kento Miyahara defeated Naoya Nomura

 

(GAORA TV Championship) Yohei Nakajima (c) defeated  SUSHI

(All Asia Tag Team Championship) Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) (c) defeated Takao Omori & Kazuhiro Tamura

 Jun Akiyama & The Bodyguard & Zeus defeated Daichi Hashimoto & Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto