AJPW Dream Power Series Day 1 Results: 3/12/16

  Source: puroresuspirit.net   Shigehiro Irie defeated Yuma Aoyagi SUSHI Kuzou & Osamu Nishimura defeated  Masanobu Fuchi & Ultimo Dragon: Nishimura pinned Fuchi    Atsushi Aoki

Read more

BJW Ikkitousen Strong Climb Tournament Day 3: 03-19-16

  Source: puroresuspirit.net   BJW Ikkitousen Strong Climb Tournament Day 3: 03-19-16:   Exhibition Match: Takyua Nomura [Trainee] vs. Toshiyuki Sakuda: No Winner!  

Read more

BJW Ikkitousen Strong Climb Tournament Day 1 results: 03-06-16

  Source: puroresuspirit.net   The BJW Ikkitousen Strong Climb tournament Day 1: 03-06-16:   A BLOCK Daisuke Sekimoto Hideyoshi Kamitani Kohei Sato Seiya Sanada

Read more

BJW Wrestling Presents D-Rize Results 03/2016

    Source: puroresuspirit.net   BJW Wrestling Presents: D-Rize Results:   Daichi Hashimoto defeats Kazumi Kikuta   Toshiyuki Sakuda defeats Yuma Aoyagi   Ayato

Read more