BJW Wrestling Presents D-Rize Results 03/2016

 

 

Source: puroresuspirit.net

 

BJW Wrestling Presents: D-Rize Results:

 

Daichi Hashimoto defeats Kazumi Kikuta

 

Toshiyuki Sakuda defeats Yuma Aoyagi

 

Ayato Yoshida & Hideyoshi Kamitani defeated Atsushi Maruyama & GO Asakawa

 

Yuji Okabayashi defeats Naoya Nomura

 

Atsushi Aoki & Hikaru Sato defeated Masashi Takeda & Takayuki Ueki

 

Daisuke Sekimoto & Kohei Sato defeated Jake Lee & Yoshihisa Uto